5m3 KONTEINER

Konteineri rent 5m³, kuni 6t – kuni 1 nädal

10m3 KONTEINER

Konteineri rent 10m³, kuni 6t – kuni 1 nädal

HAAGIS

Haagis on täismassiga 3000kg ja kandevõime 2488kg

Täida päringuvorm

  Renditingimused
  Rendileandja annab Rentnikule kasutada oma tööde teostamiseks tehniliselt korras ehitusmehhanismi (võimaluse korral ka asendusmasina) koos juhiga, kes vastutab töötamisel objektil masina ekspluatatsiooni- ja ohutuseeskirjade täitmise eest oma töölõigu ulatuses.
  Rentnik (Tellija) vastutab kaevetööde eeskirjade täitmise ja kinnipidamise eest.
  Rentnik taotleb kaeveload ja tellib objektile vastavalt kaevetööde eeskirjades ettenähtud ametkondade esindajad ja vastutab tööde teostamist reguleerivate õigusaktide, s.h. riiklike ning teostavate tööde asukohajärgsete kohalike omavalitsusorganite õigusaktide nõudeid.
  Rentnikul ei ole õigus sundida mehhanismi juhil teostama töid, mis ei ole kooskõlas kõikide õigusaktidega (k.a. kaablite tsoonis töötamine).
  Kaevates ohutsoonis ja/või kitsastes oludes ei vastuta mehhanismi juht lõhutud kaablite ja tekitatud kahjude eest.
  Rentnik vastutab töötamisel tänavatel ja teedel objekti ja tehnika tähistamise eest liiklusmärkidega ja piiretega vastavalt eeskirjadele.
  Tellija võib soovi korral esitada Tellimuslehe allkirjastamiseks mehhanismi juhile töötundide kinnitamiseks.
  Tellija kohustub tasuma väljastatud arved õigeaegselt.
  Mehhanismi töötund algab kohalejõudmisega objektile ja lõpeb ärasõiduga objektilt v.a. kalluritööd, kus arvestatakse tööaega baasist(Lagedi) väljasõidust ja saabumisega baasi.
  Nädalavahetustel, riiklikel pühadel ja kella 17.00-st kuni 08.00-ni arvestatakse töötasule lisatasu 50%.
  Rendiaega arvestatakse 30 minutise täpsusega.
  Tööseisaku puhul, mitte olenevalt Rendileandjast, tasustatakse Tööpäev vastavalt miinimum tariifidele, mis on kehtestatud hinnakirjaga.
  Kahe või enama mehhanismi rentimisel maksustatakse iga mehhanism eraldi vastavalt hinnakirjale.
  Mehhanismi põhjalikul määrdumisel objektil, hüvitab masina pesu tellija.
  Tellija on kohustatud tagama tellitud mehhanismidele turvalisuse ja muude töökaitseseaduste täitmise.
  Masinad, mis jäävad peale tööaega Tellija objektile, tuleb Tellija poolt varustada valvega. Vastasel juhul transporditakse mehhanism baasi ja tellimuse maksumusele lisandub transporditasu. Kui mehhanism jääb objektile kaheks või enamaks ööpäevaks, arvestatakse igapäevane objektile ja baasi kuluv sõiduaeg tööaja sisse, mis on võrdne 1,5 tunni tööajaga.