Meie kaevame teile augu!

Firma Kopakutt põhitegevusalaks on kopatööd miniekskavaatoriga: haljastus-ja planeerimistööd, veetrasside, kanalisatsiooni ning elektrikaabli trasside kaevamised.

Lisaks liiva, killustiku, mulla jne vedu.

Võta Ühendust!
Down
TeenusHind
Kaeve- ja planeerimistööd miniekskavaatoriga -kaaluga kuni 2 tonni44,5 EUR/tund
Tehnika kohalevedu objektile Tallinn ja kuni 30 km parkimiskohast Lagedil102 EUR/reis (Kaugemale hind kokkuleppel.)
Kallurveod: Liiva, killustiku, mulla jne vedu kuni 6 tonni Tallinnas90 EUR/reis
linnast väljas - 1.4 EUR/km
Konteineri rent 5m³, kuni 6t - kuni 1 nädal 180 EUR
Konteineri rent 10m³, kuni 6t - kuni 1 nädal 210 EUR
Hinnakirjas olevad hinnad on koos maksudega.
Tööaega arvestatakse 30 min täpsusega.
Minimaalne tööaeg kaevetöödel 4 tundi ja kallurvedudel 1,5 tundi.
Firma Kopakutt jätab endale õiguse igal ajal hinnakirja muuta. 

 

Hinnakiri on kehtiv alates 01.07.2022

 
 
Renditingimused
Rendileandja annab Rentnikule kasutada oma tööde teostamiseks tehniliselt korras ehitusmehhanismi (võimaluse korral ka asendusmasina) koos juhiga, kes vastutab töötamisel objektil masina ekspluatatsiooni- ja ohutuseeskirjade täitmise eest oma töölõigu ulatuses.
Rentnik (Tellija) vastutab kaevetööde eeskirjade täitmise ja kinnipidamise eest.
Rentnik taotleb kaeveload ja tellib objektile vastavalt kaevetööde eeskirjades ettenähtud ametkondade esindajad ja vastutab tööde teostamist reguleerivate õigusaktide, s.h. riiklike ning teostavate tööde asukohajärgsete kohalike omavalitsusorganite õigusaktide nõudeid.
Rentnikul ei ole õigus sundida mehhanismi juhil teostama töid, mis ei ole kooskõlas kõikide õigusaktidega (k.a. kaablite tsoonis töötamine).
Kaevates ohutsoonis ja/või kitsastes oludes ei vastuta mehhanismi juht lõhutud kaablite ja tekitatud kahjude eest.
Rentnik vastutab töötamisel tänavatel ja teedel objekti ning tehnika tähistamise eest liiklusmärkidega ja piiretega vastavalt eeskirjadele.
Tellija võib soovi korral esitada Tellimuslehe allkirjastamiseks mehhanismi juhile töötundide kinnitamiseks.
Tellija kohustub tasuma väljastatud arved õigeaegselt.
Mehhanismi töötund algab kohalejõudmisega objektile ja lõpeb ärasõiduga objektilt v.a. kalluritööd kus arvestatakse tööaega väljasõidust baasist (Lagedi) ja saabumisega baasi.
Nädalavahetustel, riiklikel pühadel ja kella 17.00-st kuni 08.00-ni arvestatakse töötasule lisatasu 50%.
Rendiaega arvestatakse 30 minutise täpsusega.
Tööseisaku puhul, mitte olenevalt Rendileandjast, tasustatakse Tööpäev vastavalt miinimum tariifidele, mis on kehtestatud hinnakirjaga.
Kahe või enama mehhanismi rentimisel maksustatakse iga mehhanism eraldi vastavalt hinnakirjale.
Mehhanismi põhjalikul määrdumisel objektil, hüvitab masina pesu tellija.
Tellija on kohustatud tagama tellitud mehhanismidele turvalisuse ja muude töökaitseseaduste täitmise.
Masinad, mis jäävad peale tööaega Tellija objektile, tuleb Tellija poolt varustada valvega. Vastasel juhul transporditakse mehhanism baasi ja tellimuse maksumusele lisandub transporditasu. Kui mehhanism jääb objektile kaheks või enamaks ööpäevaks, arvestatakse igapäevane objektile ja baasi kuluv sõiduaeg tööaja sisse, mis on võrdne 1,5 tunni tööajaga.